OM SOJKAFINJAN.SE

Välkommen till Sojka och Finjan. Vi är två kvinnor som har målbilden av att inspirera och motivera människor i både underprivilegierade och privilegierade grupper att ta makten över sin tillvaro. Vi träffades första gången i ett business samarbete i Stockholm 2014, där vi gemensamt har samma uppfattning av empowerment i företagande. Vi delar bilden av att kvinnor bör lyfta upp varandra och stötta varandra i alla lägen. Därutav växte denna bloggportal, detta är ett öppet forum för dig som söker inspiration eller som är på väg till dina mål och söker styrka av två elddrivna kvinnor som är mitt i karriären.

Zeina är en stockholmska med rötter från Linköping som tror starkt på kvinnligt ledarskap, har själv vart chef i flera bolag. Drivs av att organisera och motivera medarbetare. Samhällsdiskurser och politik är stora intressen, för att förändra så måste man uppmärksamma det man vill förändra.

Sojka är en skånsk entreprenör som byggt stora och små projekt. En kvinna med en stor entusiasm för företagande och sociala medier. Hon är en förebild för företagande mammor som får ihop familjelivet men även strävan efter att nå personliga mål. Varför jaga efter andras mål när du kan sträva efter dina egna? Be yourself! Vi tror på människans väg till egenmakt. Följ oss om du delar vår livsfilosofi.

Kontakt: info@sojkafinjan.se